Osebna zavarovanja

Osebna zavarovanja

Življenje ne teče zmeraj po poti uspeha, zdravja in srečnih naključij, zato je potrebno v skladu s svojim življenjskim slogom zavarovati sebe in svoje najbližje. Lahko se odločite za naslednje vrste zavarovanj.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje lahko sklene vsaka oseba do določene starosti, načeloma velja do leta, ko zavarovanec dopolni 75 let.Zavarovanje krije nezgode, ki imajo za posledico nezgodno smrt, trajno invalidnost in naravno smrt. K zavarovanju se lahko priključijo tudi stroški zdravljenja, dnevna odškodnina in bolnišnični dan.

Stroški zdravljenja
Vsota se izplača za tiste stroške zdravljenja zaradi nezgode, ki jih je zavarovanec plačal sam, vendar samo do višine vsote, ki je navedena v polici.

Dnevna odškodnina
Vsota se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode začasno nesposoben opravljati delo.

Bolnišnični dan
Vsota se izplača za vsak dan, ki ga je zavarovanec zaradi nezgode preživel v bolnišnici.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

V kolikor je kdorkoli finančno odvisen od vas, je skoraj gotovo, da potrebujete življenjsko zavarovanje. Klasično življenjsko zavarovanje je namreč zavarovanje in varčevanje hkrati. Z njim zmanjšamo finančne posledice, ki nastanejo zaradi smrti, invalidnosti ali hujših bolezni ter posledično prizadenejo tudi zavarovančeve bližnje.
V nadaljevanju so na kratko predstavljene možne oblike življenjskega zavarovanja.
 

Zavarovanje za primer smrti
Pri zavarovanju za primer smrti je možno skleniti doživljenjsko ali časovno omejeno zavarovanje, pri katerem se upravičencu izplača zavarovalna vsota le, če zavarovanec umre v času zavarovalne dobe. Ker takšno zavarovanje vključuje le riziko smrt, je premija glede na precej visoko zavarovalno vsoto sorazmerno nizka.
Takšna zavarovanja svetujemo kreditojemalcem, saj je možno dogovoriti tudi padanje zavarovalne vsote z zavarovalnim obdobjem.

Zavarovanje za primer smrti in doživetja
Mešana zavarovanja so najpogostejša, saj njihovo kritje vključuje izplačilo tako v primeru smrti kot tudi v primeru doživetja. Če zavarovanec umre v času zavarovalne dobe, prejme zavarovalnino upravičenec, sicer pa se ob koncu zavarovalnega obdobja zavarovancu izplača zavarovalna vsota za doživetje.

Zavarovanje za primer smrti in doživetja s kritjem kritičnih bolezni
Gre za mešano zavarovanje, ki vključuje še kritje nekaterih kritičnih bolezni. Bolezni so natančneje določene v pogojih posameznih zavarovalnic, običajno pa so to rak, možganska kap, srčni infarkt ter popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči. Sklenitev takšnega zavarovanja svetujemo ljudem, ki opravljajo poklice, pri katerih se navedene bolezni pojavljajo pogosteje.

Življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
Z odprtjem zavarovalnega trga in možnostjo vlaganja v bolj stabilne kapitalske trge so se vse bolj razširila zavarovanja, kjer zavarovanec sam prevzema naložbeno tveganje. Zavarovalna vsota se spreminja z indeksom, na katerega je zavarovanje vezano, in sicer je možna vezava na borzni indeks ali indeks naložbenega portfelja.

Rentna zavarovanja
Rentna življenjska zavarovanja se od klasičnih kapitalskih zavarovanj ločijo samo glede načina izplačila, kritje pa je lahko enako. Običajno se zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja odloči o načinu izplačila – renta ali enkratno izplačilo.
 

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji določata Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) in ZPIZ 1, ki je prinesel številne spremembe. Med njimi je tudi ureditev sistema prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga izvajajo zavarovalnice, pokojninski skladi in pokojninske družbe.

Zavarovanec prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko postane vsak, ki je že zavarovan v obveznem pokojninskem zavarovanju.

© 2010 JOB d.o.o. Vse pravice pridržane internetne strani Izdelava spletnih strani