Avtomobilska zavarovanja

Avtomobilska zavarovanja

AO - Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnikov cestnih vozil

AO - Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnikov cestnih vozil proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam

Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu morajo biti vsa vozila obvezno zavarovana. Predmet obveznega zavarovanja je odgovornost lastnika za škodo, ki jo povzroči drugim udeležencem v prometu, kakor tudi odgovornost za škodo nastalo na stvareh.

Zavarovalnica se na osnovi sklenjenega AO zavarovanja obvezuje povrniti škodo, ki je posledica odškodninskih zahtevkov, če je pri uporabi motornega vozila prišlo do:

  • telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti osebe (osebna škoda);
  • uničenja oziroma poškodbe stvari (škoda na stvareh).

AO plus – Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

AO plus - zavarovanje lahko sklenete samo ob osnovnem zavarovanju AO.

Z njegovo sklenitvijo bo vsak voznik vašega vozila, ki bi z njim povzročil prometno nesrečo, zavarovan za telesne poškodbe, povzročene v prometni nesreči. To pomeni, da boste z zavarovanjem AO plus zagotovili varnost tako sebi kot kateri koli drugi osebi, ki ji boste zaupali upravljanje vozila.

AK - Avtomobilski kasko

Zavarovanje polnega kaska krije škode zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja poškodovane stvari, ki nastane kot posledica nenadnih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov. Ti dogodki so: prometna nesreča, padec ali udarec kakega predmeta, požar, strela, eksplozija, vihar, toča, zlonamerna objestna dejanja tretjih oseb …

DELNE KOMBINACIJE
Delno zavarovanje avtomobilskega kaska krije samo izbrane nevarnosti, ki so opredeljene v nadaljevanju.

1. DIVJAD IN DOMAČE ŽIVALI
Kombinacija krije škodo, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domače živali, ne pa tudi nadaljnje škode, čeprav je v zvezi s trkom v žival. Škodni dogodek je obvezno potrebno prijaviti policiji.

2. STEKLO
Kombinacija krije škodo, ki nastane zaradi razbitja in poškodovanja stekel na motornem vozilu, razen stekla svetlobnih teles in ogledal.

3. PARKIRIŠČE
Kombinacija krije škodo na parkiranem osebnem, terenskem ali večnamenskem vozilu, ki je nedvomno nastala zaradi neposrednega dotika oziroma trčenja neznanega motornega vozila.

4. NAJEM NADOMESTNEGA VOZILA
Kombinacija krije stroške najema nadomestnega osebnega vozila, za čas potrebnega popravila, ki ga določi zavarovalnica.

5. TATVINA
Kombinacija krije škodo zaradi tatvine, vlomske ali roparske tatvine vozila, delov vozila in tatvino avtomobilskih ključev s stroškom menjave ključavnic na vozilu.
 

© 2010 JOB d.o.o. Vse pravice pridržane internetne strani Izdelava spletnih strani